Ekspres Metro Ethernet İnternet | Türk Telekom

tarafından
27
Ekspres Metro Ethernet İnternet | Türk Telekom


1FTTH altyapı üzerinden asimetrik ve dedike hızlı Metro Ethernet ürünü yeni ve mevcut müşterilere satılabilecektir.

2FTTH altyapı üzerinden ME İnternet satın almak isteyen müşteriler için, internet hizmetlerini talep ettikleri lokasyon bilgisi MTS sistemine girilerek servis verilebilirlik sorgusu yapılmaktadır. Servis verilebilirlik sorgusu olumsuzsa müşteriye FTTH altyapı üzerinden ME İnternet hizmeti verilmemektedir.

3Eğer müşterinin talep ettiği lokasyonda FTTH altyapı bulunmuyorsa, müşteri talebi doğrultusunda altyapı hizmeti sağlanmamaktadır.

4Hizmete ilişkin bağlantı ve nakil talepleri başvurudan itibaren 25 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Hizmete ilişkin iptal talepleri bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir. Hizmete ilişkin arıza bildirimi sonrası 24 saat içerisinde arıza ıslahı sağlanacaktır. Arızalar 08:00 – 24:00 saatleri arasında giderilecektir. Hizmetin Yıllık Kullanılabilirlik Oranı %99,7‘dir. Bu süreler TÜRK TELEKOM bakımından mutlak suretle bağlayıcı olmayacak ve Hizmet Seviyesi Taahhüdü olarak kabul edilemeyecektir.

5Ekspres ME İnternet hizmetine başka bir hizmet türünden direkt geçiş mümkün olmayacaktır. Örneğin ME İnternet devresi ya da Genişbant internet hizmetlerinden birine sahip olan sipariş sistemlerindeki abone hizmet dönüşümü ile Ekspres ME İnternet hizmetine geçemeyecektir. Ekspres ME İnternet hizmetine sadece yeni abonelik üzerinden başvuru alınabilecektir.

6Mevcut Metro Ethernet İnternet abonelerinin aboneliklerini iptal ederek Ekspres Metro Ethernet İnternet hizmetine geçmek istemeleri halinde doğacak cayma bedeli müşteriden tahsil edilecektir.

7Ekspres ME İnternet hizmeti alan aboneler, hizmet türü değişikliği yapmadan Ekspres ME İnternet ürünlerinin satışa açık hızları arasında geçiş yapabilecektir. Taahhütlü abonelerin taahhüt verdiği hızın altındaki bir hıza geçmesi halinde, abonenin taahhüdü bozulacak ve yürürlükteki ceza bedeli yansıtılacaktır. Taahhütsüz aboneler ise satışa açık Ekspres ME İnternet paketlerine geçiş yapabilir.

8Ekspres ME İnternet hizmetinden kampanya kapsamında faydalanan aboneler; taahhüt verdiği hız paketinden alt hız paketlerine geçmesi veya hattını dondurması veya aboneliğinin iptal edilmesi veya TTNET tarafından iptal edilmesine sebebiyet verilmesi halinde; Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Abone’ye ana devrenin aylık internet paket ücreti üzerinden sağlanan indirimler + Bedelsiz karşılanan Taahhüde Esas Bağlantı Ücreti Rayiç Tutarlar + Bedelsiz karşılanan Taahhüde Esas Ürün/Cihaz Rayiç Tutarlar + Abone’nin Kampanya’dan yararlanma talebi sırasında yine Abone’nin talebi üzerine sonlandırılan Kampanya taahhütnamelerinin ihlalinden doğan ceza bedelleri toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile Abone’nin kalan taahhüt süresi boyunca ödemeyi taahhüt ettiği ana devre indirimli internet paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir. Ek olarak, varsa kurulum ücretinin ve taksitli satılan cihaz/servis/ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

Kaynak